Abonneren  Inloggen

KVGO wil meer post-concurrentie

11 januari 2023

Per januari 2023 heeft PostNL haar tarieven-structuur voor het bezorgen van magazines/periodieken gewijzigd, plus de prijzen. De veel hogere kosten vormen een bedreiging voor uitgevers, drukkers en verder iedereen in de keten. We publiceerden hier eerder dit bericht over. PRINTmatters benaderde diverse bedrijven en organisaties over dit probleem met 4 vragen. Hieronder de antwoorden van Brecht Grieten, directeur van grafimedia-branchevereniging KVGO.

1. Zijn de nieuwe PostNL-tarieven voor magazines een bedreiging voor de uitgeefsector en grafimedia-bedrijven en waarom?

‘Het KVGO pleit niet voor niets voor meer concurrentie op de postmarkt. Immers, in de huidige situatie zijn de gevolgen voor de grafimediabedrijven niet min. Zo worden niet alleen de tarieven fors verhoogd, maar ook de dienstverlening verder verschraald. Dit in een omgeving waarbij er geen enkel alternatief is voor grafimediabedrijven en er ook weinig tot geen onderhandelingsruimte is met PostNL. Klanten van onze leden betalen daardoor veel hogere tarieven en/of bestellen minder drukwerk. Daarnaast zorgt de verschraling van de dienstverlening ook voor een piekbelasting bij veel van onze bedrijven. En dat in een tijd waarin ook grafimediabedrijven -naast de fors gestegen energie- en papierprijzen-  met personeelsschaarste te maken hebben. Tegelijkertijd worden grafimediabedrijven ook voor het blok geplaatst. Zij moeten immers op zeer korte termijn anticiperen op deze wijzigingen en met hun klanten hierover het gesprek aangaan. Kortom:

  • Verschraling van servicekader
  • (Nog) hogere tarieven
  • Minder drukwerk
  • Hogere piekbelasting

2. Welk onderdeel van die nieuwe aanpak heeft de grootste impact en waarom?

‘De impact is voor ieder bedrijf anders, want zeer afhankelijk van het productieproces en de klantvraag. Iedereen begrijpt dat gezien de inflatie prijzen verhogen. Maar de eenzijdigheid waarmee dit gebeurt in combinatie met de forse verhoging van de tarieven alsook verschraling van de dienstverlening, zorgt ervoor dat veel KVGO-leden zich voor het blok gesteld voelen. Ze kunnen geen kant uit. En dat heeft nu al gevolgen in de orders die lopen. Klanten geven nu al aan dat ze ofwel de frequentie zullen aanpassen en/of toch meer gaan kijken naar het gewicht van het drukwerk. In beide gevallen is dat vanzelfsprekend zeer nadelig voor het grafimediabedrijf.’

3. Wat kan er nog tegen gedaan worden?

’De Postcommissie van het KVGO heeft in de afgelopen weken diverse gesprekken gevoerd met de KVGO-leden. Om te luisteren naar waar de pijn zit. Maar ook door voorlichting te geven over wat wel nog kan. We zijn ook in overleg met andere stakeholders. En zijn in gesprek met zowel de ACM als Politiek Den Haag over de concurrentie op de postmarkt en de impact van de huidige situatie op de grafimediasector.

En natuurlijk gingen we in gesprek met PostNL om hen mee te nemen in de uitdagingen van onze achterban. Bij hen pleitten we ook voor het al dan niet tijdelijk schrappen van (een deel) van de maatregelen. Echter, het is niet het KVGO dat het beleid van PostNL bepaalt. We roepen onze bedrijven daarom vooral op om 1 op 1 in gesprek te gaan met PostNL en met hen te onderzoeken waar (al dan niet tijdelijke) maatwerkoplossingen mogelijk zijn.’

4. Moeten we met z’n allen wennen aan de nieuwe werkelijkheid?

‘Zoals gezegd, PostNL bepaalt haar eigen beleid. Tegelijkertijd speelt de grafimediasector een belangrijke rol binnen die postmarkt. Die rol moeten we blijven pakken en hier  invulling aan geven door samen te werken met de verschillende postaanbieders en stakeholders in de keten. Want we hebben hier allemaal een gezamenlijk belang in. Daarnaast zal het KVGO de belangen van haar leden blijven verdedigen. En dat betekent ook dat we in overleg met die verschillende ketenpartijen, maar ook met de overheid, de uitdagingen en pijnpunten van onze leden op dit onderwerp zullen blijven agenderen.’


PRINTmatters benaderde diverse partijen in het uitgeef/grafimedia-segment om hun mening/ideeën over de posttariefstijging op te tekenen. Die reacties zijn de komende weken te lezen in de nieuwsbrief van PRINTmatters. Neem een gratis abonnement op onze nieuwsbrief en verzeker je van de bezorging van die (digitale) informatie.